Loting in de geneeskunde,

KNAW Themaconferentie, 16-09-13.

Pieter J.D. Drenth, em. hoogleraar Vrije Universiteit Amsterdam,

Voorzitter Commissie Toelating Numerus Fixus Opleidingen, 1996-1997.

Toen Minister Schippers vorig jaar ferm aankondigde: “De loterij wordt afgeschaft. Studenten geneeskunde worden nu geselecteerd op kwaliteit en motivatie” leek de aloude discussie over de balans tussen loten en selectie in het voordeel van selectie beslecht. Overigens had in 2004 de toenmalige staatssecretaris Nijs, mede dank zij de verrassende steun van de PvdA, deze deur al op een ruime kier gezet. Ook het indertijd (in 1978) gekozen compromis ‘gewogen loting’ lijkt het onderspit te delven. Mij lijkt dit niet verstandig en ik geef hierbij graag de argumenten voor dit oordeel.

Doorgaan met het lezen van “Loting in de geneeskunde,”

Advertentie

Institutional Responses to Violations of Research Integrity

COPE EUROPEAN SEMINAR Publication ethics from student to professional, London, March 22, 2013.

Institutional Responses to Violations of Research Integrity
Pieter J. D. Drenth,
Prof. Em. VU University Amsterdam
Hon. President All European Academies (ALLEA)

Preamble

Much of what is discussed in this paper is founded on a number of publications for which I bear (shared) responsibility, either as (co-)author, or as member of the authoring committee, including:
The European Code of Conduct for Research Integrity, published in 2011 by ESF (www.esf.org) and ALLEA (www.allea.org),
Responsible Conduct in the Global Research Enterprise, published in 2012 by the InterAcademy Council (IAP), (www.interacademycouncil.net)
Investigating Research Misconduct Allegations in International Collaborative Research Projects: A Practical Guide, published in 2009 by the OECD Global Science Forum (http://www.oecd.org/dataoecd/37/17/40188303.pdf),
Falende Wetenschap: De frauduleuze onderzoekspraktijken van sociaal-psycholoog Diederik Stapel (Flawed Science: The fraudulent research practices of social psychologist Diederik Stapel), published in 2012 (2012 Stapel Investigation, powered by WordPress RSS). Doorgaan met het lezen van “Institutional Responses to Violations of Research Integrity”

What lessons can we learn from the Stapel case?

Paper presented at the 3d World Conference on Research Integrity,
Montreal, 5-8 May, 2013

Pieter J. D. Drenth
Em. Professor VU University, Amsterdam
Hon. President All European Academies (ALLEA)

Introduction

Since the public disclosure of Diederik Stapel’s fraud, and especially since the publication of the report Flawed science: the fraudulent research practices of social psychologist Diederik Stapel by the three committees that were asked by the three universities that had employed Mr. Stapel (University of Amsterdam 1995-2000, University of Groningen 2000-2005, and Tilburg University 2005-2012) reactions in the professional and public press have been manifold. Surprise and disbelief were soon overpowered by anger and vexation. Particularly (often front page) articles in the public press were outcries of indignation. Many of them ventured to try to analyse the psychological motives and personality of the scientific swindler. The national and international scientific press has been a bit more reserved, but also clearly denounced the dishonest practices exposed in the report. Even the few attempts to criticize the report, mostly by social psychologists, who felt that the whole sub-discipline of social psychology was brought into discredit, condemned Mr. Stapel’s misbehaviour without exception. Doorgaan met het lezen van “What lessons can we learn from the Stapel case?”

Bridging political, cultural and religious divides; the role of Academies of Sciences and Humanities

Elaboration of an invited address presented at the 18th Conference of the Islamic World Academy of Sciences (IAS) on The Islamic World and the West: Rebuilding bridges through Science and Technology. Doha, Qatar, 22-24 October 2011.

Prof. Pieter J. D. Drenth,

Hon President All European Academies (ALLEA),

Royal Netherlands’ Academy of Arts and Sciences,

Amsterdam, the Netherlands

Eruditio, Volume 1, Issue 2, February 2013, 36-47

Introduction.

The fourth objective of the 18th Conference of the Islamic World Academy of Sciences (IAS), as formulated in the 1st conference circular, is ‘to air the views of scientists and academicians on ways to bridge the divide between the Islamic World and West….’. It is a great honour for me to be invited to contribute to this dialogue and to present my view on possible ways to meet this challenge. My view will be defective, since I cannot claim great expertise on Islamic academic thought, although I did try to acquire some insight in the Muslim scientific and scholarly sphere of thought by reading some relevant literature.

This objective continues with ‘…..and the particular role that academies of sciences can play in such an endeavour’. Here I feel a bit more at home. During my presidency of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (1990-1996), and especially as President of ALLEA (All European Academies), the European Federation of 53 national Academies of Sciences and Humanities from 40 countries (2000-2006), I regularly engaged to reflect on the core functions of (associations of) Academies, and their role in building a platform for understanding (see for instance various chapters in Drenth, 2006; some of these articles were translated and edited in Arabic language by the Royal Scientific Society of Jordan (2005)). I will come back to this role of Academies below.

Doorgaan met het lezen van “Bridging political, cultural and religious divides; the role of Academies of Sciences and Humanities”

Wederom: wetenschap en geloof

Gepubliceerd in Trouw, 14-3-2013

Wetenschap en geloof gaan samen, zo stellen C. Visser en Ch. Kruse in hun podiumbijdrage van 5 Maart, naar aanleiding van een getuigenis van een godswonder door een hoogleraar. Ik zou zeggen: Ja, zolang ze elkaar maar niet voor de voeten lopen. Zolang de wetenschap maar niet probeert te ‘bewijzen’ dat religie onzin is of dat God al of niet bestaat, en zolang het geloof maar niet de wetenschap tracht de mond te snoeren of zich bemoeit met de wetenschappelijke interpretatie van onderzoeksresultaten, is er niets aan de hand. Het zijn twee aparte werelden, met een eigen betekenis en eigen taalspel. Zo is het Bijbelse ‘God schiep hemel en aarde’ geen historische of natuurwetenschappelijke bewering, en, zoals Hendrikse raak opmerkt, ‘God sprak tot Abraham’ geen geluidstechnische mededeling. Doorgaan met het lezen van “Wederom: wetenschap en geloof”